About Us

Holiday List

List of Public Holiday for the year 2078 B.S

S. NO MONTH FESTIVAL NAME
1. Baishak Newyear
2. Jestha
3. Asar
4. Shrawan
5. Bhadra Rakshya Bandhan, Teej
6. Ashoj Ghatasthapna, Dashain Holidays 5 days( Phulpati, Mahasthami, Mahanawami, Bijaya Dashami, Papakus Ekadasi)
7. Kartik Laxmi Puja, Gobardhan Puja, Mah Puja, Bhaitika
8. Mangshir
9. Poush
10. Magh Maghe Sankranti
11. Falgun Shivaratri, Nari Diwas
12. Chaitra Falgun Purnima Holidays